Aktiviteter

Våra föräldrastödjare erbjuder utökade hembesök för att stötta nyblivna föräldrar. Vi har också somaliska gruppen som träffas och pratar om till exempel föräldraskap och egen medicinsk sjukvård.

Utökade hembesök

Föräldrastödjare och BVC samarbetar med Utökade hembesök. Det innebär att Föräldrastödjare och BVC-sköterska går hem till föräldrar som fått sitt första barn eller första barn i Sverige vid sex tillfällen under barnets första 15 månader för att stötta föräldrarna i sin nya tillvaro som förälder och familj.

Somaliska gruppen

Öppna Förskolan, BVC och föräldrastödjare från Resursenheten samarbetar med att stötta föräldrar som har ursprung från Somalia. Gruppen samtalar om föräldraskap men också om andra saker, te x tandvård, egenmedicinsk sjukvård, återvinning och kultur.

Kontakta oss

Du träffar oss bland annat inne på öppna förskolan tillsammans med BVC eller ringer direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter här