Öppna förskolan

Öppna förskolan är en mötesplats för samvaro och vänskap för både liten och stor. Hit är barn från 0–6 år välkomna tillsammans med förälder eller någon annan vuxen. Här kan du träffa andra barn och vuxna för att leka, skapa, sjunga tillsammans eller bara vara. Öppna förskolan är gratis. Du kan komma när du vill under öppettiderna och du behöver inte anmäla dig i förväg. Med anledning av coronaviruset, covid-19, har vi begränsade aktiviteter. Ring oss, eller håll koll på vår facebooksida för att hålla dig uppdaterad om var och hur vi träffas.