Barnavårdscentral (BVC)


På Familjecentralen i Tuves barnavårdscentral får du hjälp av sjuksköterskor med lång erfarenhet av barn och deras utveckling. Här följs barnets fysiska och psykiska utveckling upp.


Det här hjälper vi dig med

På barnavårdscentralen (BVC) arbetar tre sjuksköterskor med specialkompetens och erfarenhet av barn. Den förebyggande hälsovården löper som en röd tråd genom verksamheten.

Sjuksköterskan följer varje barns utveckling från födsel till skolstart. Hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp, till exempel hörsel, syn, tal och tänder. Barnen vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar.

Vi erbjuder även föräldragrupper för alla förstagångsföräldrar! Kontakta oss för mer information.

Läs mer på Närhälsans hemsida

Välkommen till oss!

Hitta fler barnavårdscentraler här