Individuellt föräldrastöd


Behöver du någon att prata med? På Familjecentralen Draken finns en föräldrarådgivare som kan vara ett stöd för dig och din familj.

Individuellt föräldrastöd

Att vänta barn och att vara förälder är en omvälvande tid i livet. Ibland kan du prata och rådgöra med någon i din närhet – men det kan också vara skönt att få prata med någon annan. Det finns bland annat möjlighet att:

  • få råd och stöd i ditt föräldraskap
  • hitta och utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder
  • prata om kommunikation och mönster i familjen
  • utveckla samspelet och anknytningen mellan dig och ditt barn, exempelvis med hjälp av Marte Meo.

Föräldrastödjare/socionom erbjuder individuellt föräldrastöd till blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till sex år i Centrum. Är du osäker på vilken stadsdel du tillhör så kan du kontrollera det här.

Kontakt 

Välkommen att höra av dig till föräldrastöd för yngre barn:

E:post: foraldrastodyngre@socialcentrum.goteborg.se

Prata med våra pedagoger i öppna förskolan

Du kan också få stöd av våra pedagoger i ditt föräldraskap och möjlighet till enskilda samtal. Vi har lång erfarenhet som förskollärare och specialpedagog och familjehandledare.

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd enbart kopplat till parrelationen, kontakta Familjerådgivningen i Göteborgs Stad.

Föräldraträffar och gruppverksamhet

Vill du ha inspiration och stöd i ditt föräldraskap? På Föräldrastöd i Centrum kan du läsa om fler möjligheter till föräldrastöd, så som gruppverksamhet och mötesplatser. Här finns också länkar för att anmäla dig till olika gruppverksamheter.