Barnavårdscentral (BVC)

Här får du som förälder råd och stöd i föräldrarollen och i alla frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Här möter du distriktssköterskor, barnläkare och specialister med hög kompetens och lång erfarenhet av barns hälsa. Vi tar hand om er och ert/era barn från födsel till skolstart. Vår verksamhet genomsyras av en helhetssyn och stort engagemang för hela familjen.

Det här hjälper vi dig med

Din Kliniks barnavårdscentral (BVC) arbetar distriktssköterskor, barnläkare och specialister med hög kompetens och erfarenhet av barn. Den förebyggande hälsovården löper som en röd tråd genom verksamheten.

Vi följer varje barns utveckling från födsel till skolstart. Hela den fysiska och psykiska utvecklingen följs upp, till exempel hörsel, syn, tal och tänder. Barnen vaccineras mot en rad sjukdomar och erbjuds regelbundna läkarundersökningar.

Kontakta oss

Ring oss gärna - rådgivning gällande friska och sjuka barn är en viktig uppgift. Du hittar våra kontaktuppgifter här.