Barnavårdscentral (BVC)


På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Besöken sker hemma och på BVC. Besöken är frivilliga. Alla föräldrar är välkomna.

Besök på barnavårdscentralen, BVC

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Besöken sker hemma och på BVC. Besöken är frivilliga. Alla föräldrar är välkomna.

För barnet och för dig som förälder

På BVC handlar det bland annat om detta:

  • Stöd och råd. Du kan ställa frågor om ditt barn och att vara förälder, och få information om hur du tar hand om och ser till att barnet får det hen behöver. Det kan till exempel handla om amning, sömn och relationen med barnet.
  • Barnets utveckling följs. Det handlar bland annat om hur barnet rör olika kroppsdelar, hur språk och tal utvecklas och hur barnet kommunicerar och leker.
  • Hälsoundersökning. Sjuksköterskan eller läkaren undersöker barnet för att se att barnet mår bra och att hen växer som förväntat.
  • Barnet mäts och vägs. Omfånget på barnets huvud mäts.
  • Vaccinationer. På BVC får barnet vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet.
  • Föräldrastöd i grupp. De flesta BVC har grupper för nyblivna föräldrar. Det kan också finnas grupper för exempelvis tvillingföräldrar, regnbågsfamiljer, och ensamstående föräldrar.
  • Information. Personalen ger info bland annat om sjukvården, tandvården, öppna förskolan och om olika nätverk som finns för barn och föräldrar.

För barnets hälsa

På BVC träffar ni antingen en distriktssjuksköterska eller en barnsjuksköterska. Ibland träffar ni en läkare, som antingen är allmänläkare eller barnläkare. Många BVC har också tillgång till en psykolog.

BVC kan tidigt upptäcka hälsoproblem, sjukdomar eller funktionsvariationer hos barn. Barnet och du kan då få hjälp och stöd tidigt.

Som förälder känner du bäst ditt eget barn och vet hur hen är hemma, på förskolan och tillsammans med kompisar. Är du bekymrad över något som gäller barnets utveckling eller beteende är det bra att prata med BVC.

Vanligt med starka känslor och många frågor

Att vara förälder är både utvecklande och utmanande. Förutom att prata med och ta stöd av bland annat närstående och vänner kan du också prata med personalen på BVC. De möter många barn och föräldrar, och har stor erfarenhet av många frågor.

Vilka frågor och funderingar du har varierar, bland annat beroende på hur gammal barnet är. Det är till exempel en stor och omvälvande händelse att bli förälder, och det är vanligt att få känslor och tankar som kan vara omtumlande.

Mottagningen finns oftast på en vårdcentral eller på en familjecentral.

Det är kostnadsfritt att besöka BVC.

Hur ofta är ni på BVC?

Ni bjuds in till ett visst antal besök. Utöver det beror antalet besök på vad du vill eller behöver. De första veckorna efter barnet har fötts är besöken täta, och blir med tiden allt mer sällan. Hur många besök det blir under det första året varierar, men det brukar vara minst 13 besök.

Källa: Besök på barnavårdscentralen, BVC - 1177 Vårdguiden