Tyck till om barns mötesplatser!

Publicerad 22 december 2020

Göteborgs stad genomför just nu en undersökning som riktar sig till vårdnadshavare med barn i åldern 0-6 år. Vi vill ta reda på mer om vilka önskemål och behov föräldrar har av platser att besöka tillsammans med sitt barn. Era svar är så viktiga! Tag chansen att beskriva era behov.

Genom att svara på undersökningen får du möjlighet att påverka Göteborgs stads fortsatta arbete med att utveckla och förbättra stadens service utifrån just dina och ditt barns erfarenheter och behov. Det spelar ingen roll om du har besökt platser såsom bibliotek eller öppna förskolor. Dina svar är viktiga och kan inte ersättas av någon annans. Sista svarsdatum är 10 januari. Du besvarar enkäten genom att fylla i en webbenkät. För att svara på enkäten går du in på följande länk: enkat.net/goteborgoppen. Du kan också scanna QR-koden i bilden för att komma direkt till enkäten. Alla svar behandlas anonymt.

Med anledning av pågående smittspridning är de öppna förskolorna i Göteborg tillfälligt stängda och vi är medvetna om att rådande pandemi påverkar och begränsar möjligheten att besöka bibliotek, öppna förskolan och andra platser. Därför vill vi att du svarar på frågorna i enkäten utifrån din situation innan rådande pandemi. Du svarar på undersökningen via internet. Enkäten finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska och finska.

Undersökningen genomförs av Göteborgs stad i samarbete med Enkätfabriken.

Fillista