Såhär anpassas Drakens verksamhet utifrån de stärkta restriktionerna

Publicerad 30 oktober 2020

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer har nya anpassningar i verksamheten gjorts från och med torsdagen den 30 oktober.

Vi har bara inomhusverksamhet i små grupper för familjer med barn upp till 8 månader. För att vi ska kunna garantera fysiskt avstånd får barnen inte vara rörliga, så som att krypa och gå. Vi fortsätter att sprita tagytor och vädra lokalerna mellan passen. Vuxna måste fortsatt hålla avstånd inne och ta ansvar för sig och sitt barn, tvätta händerna och inte ha några som helst sjukdomssymtom.


Öppna förskolans resterande verksamhet kommer att bedrivas utomhus. Detta innebär att kvällsföreläsningar/ inomhusföreläsningar och gruppverksamhet för barn över 8 månader tvingas avbrytas. Vi på Draken hoppas såklart att smittspridningen vänder och att vi kan återgå till ordinarie verksamhet snarast. Tillsammans får vi hjälpas åt.

Inomhusgrupp i öppna förskolan för baby 0-8 månader är full och vi meddelar via Instagram och Facebook när nya platser till inomhusgrupper för baby 0-8 mån släpps.