Tillsammans - Vad händer med kärleksrelationen när ni blir föräldrar?

Publicerad 8 februari 2021

Måndagen den 8 februari släpper vi anmälan till vår digitala föreläsning/workshop Tillsammans! Välkommen att anmäla dig!

Föräldrars relation är barnets uppväxtvillkor!

Det är många glädjeämnen och utmaningar som uppstår i ett förhållande när vi blir föräldrar. Det kan ibland vara svårt att prioritera parrelationen i vardagen.  Vi vill med föreläsningen fokusera på relationen er emellan som är så viktig, även för barnet. 

Detta tillfälle ger oss möjlighet att tillsammans samtala kring parrelationen och föräldraskapet. Genom föreläsningen hoppas vi kunna inspirera till reflektion och samtal dig och din partner emellan. 

Föreläsningen är tisdagen den 16 februari klockan 14.00-15.30

Vi som leder föreläsningen är
Louise Doshé socionom på Familjecentralen Draken
Rebecca specialpedagog på Familjecentralen Draken

Anmälan skickas till:
rebecca.ekberg@forskola.goteborg.se
Senast torsdag den 11 februari klockan 14.00 max 5 deltagare (först till kvarn)