Trygghetscirkeln


Trygghetscirkeln är en kostnadsfri kurs för föräldrar med i åldern 0-6 år. Kursen fokuserar på samspelet mellan föräldrar och barn och består av 8 tillfällen.

Vad är Trygghetscirkeln?

Här får du hjälp att utforska ditt barns behov och utveckla ditt föräldraskap. Du får också lära dig mer om det viktiga samspelet mellan barn och förälder. Genom Trygghetscirkeln kan du hitta ett förhållningssätt i ditt föräldraskap som kan hjälpa ditt barn att känna trygghet och utveckla en god självkänsla.

Kursens innehåll

Att delta i gruppen ger möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna erfarenheter som förälder. 

Under gruppträffarna pratar vi utifrån olika teman som alla knyter an till samspelet mellan barn och förälder. Vi använder oss av filmade exempel, där vi tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag. Träffarna syftar till att ge dig som förälder en ökad förståelse för ditt barns behov av känslomässigt stöd i olika situationer och hur du som förälder kan möta detta på bästa sätt utifrån vem du som förälder är.

I denna föräldragrupp får du möjlighet att dela och reflektera kring dina upplevelser av föräldraskapet, familjelivet och din relation med ditt barn med andra föräldrar. Att vara en trygg, nyfiken och närvarande förälder ger stora vinster för ditt barns utveckling genom hela dess uppväxt och detta pratar vi mer om i denna föräldragrupp.

Teman som tas upp i Trygghetscirkeln

Utforska barnets behov
Vi lär oss om barnets behov av stöd från föräldern. Vad innebär det att vara en trygg bas för barnets utforskande och en säker hamn att återvända till?

Värdet av att vara tillsammans
Vi lär oss hur vi kan hjälpa barnet att hantera sina känslor. Hur skapar vi en god relation som lägger en stabil känslomässig grund för barnet? Hur kan vi vara tillsammans med barnet även i svåra känslor?

Vägen till trygghet
Vi tittar på barnets behov av anknytning och reflekterar över vår egen trygghet och sårbarhet. Hur påverkar vår känslomässiga tillgänglighet barnets sätt att förmedla sina behov och känslor?

När det känns svårt att vara förälder
Det är inte alltid lätt att var förälder. Vi undersöker balansen mellan att vara empatisk och tydlig även i utmanande situationer.

Att tolka barnets beteende
Vi tittar på hur man som förälder kan förstå sitt barns beteenden och hjälpa barnet att hantera sina känslor på ett bra sätt.

Datum och anmälan till Trygghetscirkeln våren 2023

Grupp för föräldrar med barn i åldrarna 4-10 månader (vid gruppstart).

När: Torsdag vecka 2 klockan 9-12 + torsdag vecka 3 – 10 (ej vecka 7) klockan 9.30-11.45 (repetition klockan 9 -9.30)

Var: Familjecentralen Draken, Glasmästaregatan 6 A

Vårens grupp är fullbokad. Har du frågor om Trygghetscirkeln kontakta föräldrarådgivare Louise Doshé: louise.doshe@socialcentrum.goteborg.se

För information om grupper i andra delar av Göteborg, besök denna sida.

Upplägg för Trygghetscirkeln

Vi träffas åtta gånger, 2,5-3 timmar/träff. Barnen är välkomna att vara med under träffarna, även om materialet riktar sig till dig som förälder genom filmmaterial, reflektioner och diskussioner.

Vi kommer först ha en liten sångsamling tillsammans med barnen därefter en kortare fika och sedan ett pass där vi fokuserar på Trygghetscirkeln.

Det är viktigt att vara med varje gång då träffarna bygger på varandra och kontinuiteten ger bättre förutsättningar för ett förtroligt klimat i gruppen. Skulle du missa något tillfälle helt eller missat delar av tillfället då ditt barn behövt ditt fokus ges möjlighet till en halvtimmes sammanfattning av avsnittet innan nästföljande träff. Varje deltagare bestämmer själv hur mycket man vill dela med sig men träffarna bygger mycket på era exempel, reflektioner och tankar. Vi som gruppledare har stort fokus på att försöka skapa goda förutsättningar för en trygg och utvecklande tid tillsammans.