Gruppverksamhet och tematräffar

Här kan du läsa om familjecentralen Drakens gruppverksamhet och tematräffar.

Gruppverksamhet

I våra olika grupper kan du få inspiration och reflektera om frågor som rör ditt föräldraskap. Du träffar andra föräldrar och dela erfarenheter, utmaningar och tips samtidigt som du tar del av forskningsbaserade råd och verktyg för att stärka relationen till ditt barn. Familjecentralen Draken erbjuder följande gruppverksamhet:

  • Infoträffar om barnhälsovård
  • ABC-föräldraträffar för dig med barn 3-12 år
  • Trygghetscirkeln föräldraträffar för dig med barn 3 månader-2 år
  • Babymassage
  • Pappagrupp
  • Livet i familjen för dig med barn 3 månader-2 år

Du kan läsa mer om de olika grupperna och hela Centrums utbud av föräldrastöd på hemsidan för Föräldrastöd för dig i Centrum. Gruppverksamheten är tillgänglig för alla inte bara de som bor i Centrum.

För våra barn är alla föräldrar oerhört viktiga. I denna föräldragrupp får du möjlighet att dela och reflektera kring dina upplevelser av föräldraskapet, familjelivet och din relation med ditt barn med andra föräldrar. Att vara en trygg, nyfiken och närvarande förälder ger stora vinster för ditt barns utveckling genom hela dess uppväxt och detta pratar vi mer om i denna föräldragrupp. Träffarna riktar sig till dig som förälder med barn 3 månader-2 år.

Tematräffar

Under vissa eftermiddagar bjuds personer med olika yrken in till öppna förskolan för att prata om ämnen som rör ditt barn, så som kost, tandhälsa och självkänsla. Några kvällar varje termin har vi även tematräffar under kvällstid då vi berör ämnen som relationen till vårt barn och vuxenrelationen. Se våra kommande träffar nedan. Välkommen!