Utökade hembesök

Ni som får barn för första gången har säkert många frågor. Vi vill därför erbjuda att vi kan komma hem till er som får barn i Sverige för första gången för att prata om föräldraskapet. Vi vill stödja er i att känna er trygga och starka i er nya roll som föräldrar.

När ni har fått barn kontaktar ni BVC för att få besök i hemmet. Det betyder att två personer, en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrastödjare, kommer hem till er. 

Hemma hos er kan ni som föräldrar i lugn och ro prata om det som känns viktigt för er och ert barn. 

Vi erbjuder sex besök under barnets första 15 månader. Ett när barnet är nyfött och sedan när barnet är 2, 4, 8, 12 och 15 månader. Besöken kan antingen ske hemma hos er eller på familjecentralen. 

Besöken handlar om ditt barn och om att vara förälder.