Föräldrarådgivning

Frågor om föräldraskapet uppstår då och då för alla: Ska det vara såhär? Hur kan jag hjälpa mitt barn i den här situationen? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet – men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Föräldrastöd på familjecentralen

Individuellt föräldrastöd

Förebyggande socionomer från Angereds Närsjukhus och resursenheten IFO, Göteborgs Stad erbjuder individuellt anpassat föräldrastöd till boende i stadsdelen. Vi finns på alla familjecentraler i Angered. Vi erbjuder stöd till föräldrar med barn mellan 0-12 år. Allt är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Hos oss finns det möjlighet att:

· få råd och stöd i din föräldraroll

· hitta och utveckla dina styrkor som förälder

· få nya verktyg och strategier som förälder

· prata om kommunikation och mönster i familjen

​Föräldrastöd i grupp

Vi erbjuder också föräldrastöd i grupp som exempelvis ABC. Vi erbjuder också stöd i grupp tillsammans med andra yrkeskategorier till exempel matgrupper i samverkan med den öppna förskolan

Har du frågor eller funderingar?

Välkommen att höra av dig till de förebyggande socionomerna på familjecentralerna i Angered:

Birgitta 031-3651232

Eva-Carin 031-365 17 73

Marianne 0722-049861