Barnavårdscentral (BVC)

BVC-sköterskan följer ditt barns utveckling mellan 0-6 år och ger råd och stöd till dig som förälder. BVC erbjuder förebyggande hälsovård och rådgivning i allt som rör barnets utveckling. Vi samverkar med de andra på familjecentralen.

Vid er sida de första åren

Att få barn innebär en stor förändring i livet. Vi följer ditt barns utveckling och ger dig råd och stöd i ditt föräldraskap. Du kan fråga oss om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Alla besök på barnavårdscentralen är gratis. Barnavårdscentralen är en del av vårdcentralen, och barnet listas där. Om barnet blir sjukt eller skadar sig ska du i första hand vända dig till vårdcentralen.

På barnavårdscentralen (BVC) får ni:

Hälsoundersökningar (fysisk, psykisk och social utveckling)
Vaccinationer
Amningsråd
Kostråd
Råd om sömn
Stöd i föräldrarollen

Efter ditt barns födsel kontaktar du oss för ett besök. Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar.

Vill du träffa andra nyblivna föräldrar för att knyta nya kontakter och dela erfarenheter? Delta då i våra föräldragrupper.

Vi som arbetar här är BVC-sjuksköterskor och läkare med särskild kunskap om barns hälsa och utveckling.

Du kan läsa mer på barnavårdscentralens hemsida.