Hitta hit

Kontaktuppgifter

Foto: Annika Bergstrand
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Rymdtorget 8
Postadress
Box 47 107
402 58 Göteborg

Barnavårdscentralen (BVC)

Barnmorskemottagning

Psykolog

Telefon
070-085 28 14

Psykologen ger råd och stöd till blivande föräldrar och familjer med förskolebarn. Det kan handla om relationen mellan dig och ditt barn, om barnets utveckling eller om barnets beteende.
Det kan också handla om dig som förälder. Kanske mår du inte så bra som blivande eller nybliven mamma eller pappa. Då kan vi ge dig råd och stöd.

Socionom

Telefon
031-365 40 62

Socionomen ger stöd och råd i frågor som rör föräldrarollen, parrelationen eller andra frågor som rör ditt barn. Du kan även få råd i olika samhällsfrågor.