Föräldrarådgivning

Här arbetar psykolog och förebyggande socionom.

Förebyggande socionom

Socionomen ger stöd och råd i frågor som rör föräldraskapet, parrelationen, ditt barn samt hur samhället fungerar.  
Individuella samtal eller grupper/kurser. 
Läs mer: Aktiviteter - Familjecentral Bergsjön

Ta gärna kontakt med socionom genom din BVC-sköterska eller barnmorska.

Du kan också ringa direkt på telefon: 031-365 40 62.

Psykolog

Psykologen ger råd och stöd till blivande föräldrar och familjer med förskolebarn. Det kan handla om relationen mellan dig och ditt barn, om barnets utveckling eller om barnets beteende.

Det kan också handla om dig som förälder. Kanske mår du inte så bra som blivande eller nybliven mamma eller pappa. Då kan vi ge dig råd och stöd.

Ta gärna kontakt med psykolog via din barnmorska eller BVC-sköterska eller ring direkt på telefon: 073-097 16 56.