Barnavårdscentral (BVC)

Vi följer ditt barns utveckling mellan 0-6 år och ger råd och stöd till dig som förälder. Vi erbjuder förebyggande hälsovård och rådgivning i allt som rör barnets utveckling.

 

Vi finns här för dig och barnet de första åren

Att få barn är en stor förändring i livet. Vi följer ditt barns utveckling och ger dig råd och stöd i ditt föräldraskap. Du kan fråga oss om allt! Det kan handla om olika problem i vardagen, om barnets hälsa, om sjukdomar och mycket mer.

Alla besök är gratis. Barnavårdscentralen är en del av vårdcentralen och barnet listas där. Om barnet blir sjukt eller skadar sig ska du i första hand vända dig till vårdcentralen.

På barnavårdscentralen (BVC) får ni:

  • Hälsoundersökningar (fysisk, psykisk och social utveckling)
  • Vaccinationer
  • Amningsråd
  • Kostråd
  • Råd om sömn
  • Stöd i föräldrarollen
  • Hjälp att få kontakt med en psykolog vid behov

Kontakta oss när ditt barn är fött. Vi erbjuder hembesök till alla nyblivna föräldrar.

Föräldragrupper

Vill du träffa andra nyblivna föräldrar för att kanske få nya vänner och dela erfarenheter? Delta då i våra föräldragrupper.

Vi som arbetar här är BVC-sjuksköterskor och läkare med särskild kunskap om barns hälsa och utveckling.

Läs mer på barnavårdscentralens hemsida.