Familjecentralens hälsobuss

Att man som förälder ska känna att man kommer rätt med sina frågor gällande sina barn är viktigt för oss. Vi vill nå ut till barnfamiljerna i och runt Angered Centrum. Till vår hjälp har vi vår fina hälsobuss. Tillsammans arbetar vi för att familjerna ska få ett bra stöd utifrån sina behov och för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Familjecentralen i Angered Centrum arbetar hälsofrämjande, förebyggande, familjecentrerat och uppsökande. Genom att bli mer synliga i stadsdelen blir det lättare att nå ut till dem som behöver det bäst.

Till vår hjälp har vi vår fina "hälsobuss". Hälsobussen är en ombyggd husbil som är inredd som ett BVC-rum med plats för samtal. Vi kan komma i ut till familjer som av olika anledningar har svårt att ta sig till familjecentralen.

Hälsobussen används också i vårt hälsofrämjande arbete när vi vill nå ut brett. Det kan till exempel handla om att visa vad man kan göra om ett barn sätter i halsen, ge råd om sunda solvanor inför sommaren eller ge information om de olika föräldrastödsprogram som finns på Familjecentralen. Vårt mål är att bjuda med föreningar och andra verksamheter på bussen, för att tillsammans kunna lyfta viktiga frågor och nå familjer som behöver stöd och hjälp, ex folktandvården när det gäller god tandhälsa eller biblioteken för att informera om goda läsvanor.

Har du idéer om teman eller platser dit bussen kan åka får du gärna höra av dig till någon på familjecentralen.

Bussen hade sin premiärtur på Hammarkullekarnevalen 2019. Temat var då att prata om utelek och om aktiviteter som stadsdelen och staden erbjöd under sommaren.