Arbetsuppgifter och aktiviteter

Utegruppens uppgift är se till att utomhusmiljön kring bostäderna är fin och trevlig för hyresgästerna.

Vi arbetar utomhus och eftersom arbetet kräver kroppsarbete så måste du vara fullt rörlig.

Du kommer att ha samma arbetskläder som andra som arbetar för Familjebostäder. Det är därför viktigt att du har ett gott bemötande till de du möter.

Exempel på uppgifter är:

  • Rensa i rabatter
  • Klippa gräs
  • Rensa i förråd
  • Hålla rent i återvinningsrum
  • Måla