Besök förskolan

Vi har besökstider ett par gånger per termin. Ring till avdelningarna Månen, eller Pärlan för att ta reda på vilka datum ni kan besöka förskolan och få en rundvisning. Rundvisningen sker oftast mellan klockan 16.30 – 17.00