Foto: Peter Svensson

Vår förskola

Vi arbetar mycket med språk och berättande som centralt verktyg i verksamhetens pedagogik. Vi arbetar konkret med exempelvis böcker, lek och samtal för att främja barnens språkutveckling. Detta ökar samhörigheten på förskolan för såväl barn och föräldrar som personal. Förskolan ligger i ett område med flerfamiljshus och det är nära till Redbergsplatsen och allmänna kommunikationer.

På förskolan finns tre avdelningar: På Månen och Pärlan går de yngre barnen och på Diamanten går de äldre barnen. På alla avdelningar arbetar både förskollärare och barnskötare.

Förskolan ligger i ett område med flerfamiljshus och det är nära till Redbergsplatsen och allmänna kommunikationer. Vi har nära till Redbergsparken, ett grönområde som ligger precis bakom förskolan. Vi har även gångavstånd till kulturhuset Kåken som erbjuder ett brett kulturutbud samt innehåller ett bibliotek och en öppen förskola.

Byggnaden är från 1920 och klassad som kulturfastighet. Vi har mysiga lokaler där det finns utrymme för lek och lärande. Huset består av två våningar:

  • Avdelning Diamanten finns på våning två. Här har barn och pedagoger utformat en lärmiljö för de äldsta barnen.
  • På entréplan finns Månen och Pärlan och här finns en stimulerande lärmiljö för de yngsta barnen.

Vi lär oss med hjälp av språkutveckling

På Falkgatan 5 är språk och berättande ett centralt verktyg i verksamhetens pedagogik. Vi arbetar konkret med exempelvis böcker, lek och samtal för att främja barnets språkutveckling.

Vi har även leken som ett prioriterat område. Vårt arbetssätt gör att vi ofta samarbetar mellan avdelningarna. Gemensamma aktiviteter har vi både ute och inne.

Vi arbetar aktivt med att planera och utveckla verksamheten genom ett systematiskt kvalitetsarbete enligt Läroplan för förskolan.

Stimulerande lärmiljöer

Vi har ljusa lokaler där det finns utrymme för lek och lärande. Lokalerna är byggda för att gynna samverkan och samarbete mellan avdelningarna.

Vi är utomhus varje dag, där barnen får möjlighet att utvecklas och stimuleras motoriskt. På förskolans gård finns gungor, sandlådor och rutschkana. Det finns odlingslådor som vi använder tillsammans. Vi har delat av den stora gården i två delar så att vi kan anpassa verksamheten och aktiviteter efter barnens intressen. När vi är ute på gården har alla ett gemensamt ansvar för barnen som går på förskolan.

Vi arbetar med att minska gifterna i barnens vardag. Detta gör vi dels genom att ta bort och ersätta befintliga material men också genom att kontrollera varor och produkter vid nyinköp.

Våra förhållningssätt

Vi på förskolan vet vårt uppdrag och vem vi är till för.
Vi arbetar tillsammans.
Vi bryr oss.
Vi tänker nytt.

Barnens lärande och utveckling i centrum.

Vi lägger grunden för barnens fortsatta utbildning.
Vi utvecklar förskolan tillsammans.
En rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn.
Vi satsar mer där det behövs mest.

Hos oss på Falkgatan formas framtiden.

Besöka förskolan

Vi har besökstider ett par gånger per termin. Ring till avdelningarna Månen, eller Pärlan för att ta reda på vilka datum ni kan besöka förskolan och få en rundvisning. Rundvisningen sker oftast mellan klockan 16.30 – 17.00.