Sök information om EU

Här hittar du kortfattad information om olika webbsidor och kanaler till EU-information för privatpersoner, arbetssökande, konsumenter, projektfinansiering, studerande, barn och ungdomar etcetera.

Europa.eu
EU:s officiella webbplats. Information om bland annat olika politikområden, att bo och leva i EU, EU-lagstiftning, fakta och siffror om EU.

Ditt Europa
​EU:s webbsidor för privatpersoner om att resa, arbete och pension, om att bo utomlands, utbildning, hälsa, fordon, privata ärenden och konsumentskydd.

Konsument Europa
Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket som ger råd och information till konsumenter vid handel inom EU.

Ditt Europa - juridisk rådgivning
En juridisk rådgivningstjänst för allmänheten. Frågor besvaras av oberoende juridiska experter på uppdrag av EU-kommissionen. Du kan ställa frågor på alla officiella EU-språk. De är också insatta i såväl EU-lagstiftningen som EU-ländernas nationella lagstiftning.

EU kommissionens representation i Sverige
​Representationen är EU-kommissionens lokala kontor i Sverige och finns i Stockholm. Här finns kortfattad information om de flesta områden som är av intresse för allmänheten. Anordnar aktuella debatter och seminarier, mycket webbsänds.

Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Europaparlamentets informationskontor i Sverige vänder sig till allmänheten och till dem som arbetar med att bevaka eller granska EU och dess beslutsfattare. Informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Kontoret finns på Europahuset i Stockholm.

Sveriges riksdags EU-information
Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet i Sveriges Riksdag fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

EU stöd och finansiering
Här får du hjälp att hitta information om EU-finansiering inom till exempel landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning, företagande och kultur. EU är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU. Privatpersoner kan däremot delta i EU-projekt som drivs av exempelvis en organisation, skola eller arbetsgivare.

Sammanfattning av EU-lagstiftningen (EUR-lex)
Sammanfattningarna av EU-lagstiftningen beskriver de viktigaste aspekterna av EU:s lagstiftning, politik och verksamhet. De ska vara lättlästa och konkreta och riktar sig till den intresserade allmänheten. Sammanfattningarna gäller EU:s 32 viktigaste politikområden.

Eures arbetsförmedling
Eures är ett samarbetsnätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare i de 27 EU-länderna samt Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. Eures vänder sig till både arbetstagare och arbetsgivare.

Epso
Sök bland lediga anställningar vid EU-institutionerna, information om tester och uttagningsprov.

Enterprise Europe Network
Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt. Enterprise Europe Networks syfte är att ge stöd till små och medelstora företags möjligheter att växa internationellt.

Europeiska Ungdomsportalen
Europeiska ungdomsportalen innehåller information om möjligheter för alla unga som bor, studerar och jobbar i Europa.

Kids' Corner
​Här kan barn kan lära sig mer om EU och sina rättigheter genom att spela spel.

Folkrörelsen Nej till EU
Folkrörelsen Nej till EU är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU. Ger ut tidskriften "Kritiska EU-fakta".

Europaportalen​
​Europaportalen bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Det finns möjlighet att anmäla sig till ett gratis nyhetsbrev.