Om Europa direkt

Hos oss kan du låna böcker om EU och hämta gratis informationsmaterial. Vi anordnar panelsamtal, föreläsningar och utställningar som berör EU. Du hittar oss på Stadsbiblioteket Göteborg på Götaplatsen 3.

Europa Direkt är en del av EU-kommissionens informationsnätverk med 18 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Europa Direkt- kontoren ska förmedla information och främja diskussion om EU-frågor som är relevanta för allmänheten på lokal och regional nivå. Kontoren ska samarbeta med andra informationsnätverk och kontaktpunkter på EU-nivå eller lokal nivå.

Europa Direkt-kontorens främsta uppgift är att förmedla grundläggande information om EU och EU-politik som är av direkt intresse för allmänheten. Kontoren ska aktivt stödja medborgardialoger mellan allmänheten och EU-kommissionärer eller högre tjänstemän inom EU.

Europa Direkt Göteborgsregionen är placerat på Stadsbiblioteket Göteborg. På plan 2 kan du hämta gratis informationsmaterial och låna böcker om EU och Europa. Det går också bra att själv beställa och ladda ner publikationer.

Kontoret anordnar 10-15 kostnadsfria föreläsningar och panelsamtal per år främst på Stadsbibliotekets scener men också enstaka arrangemang i andra kommuner i regionen.

Europa Direkt Göteborgsregionen drivs med medfinansiering från Kulturförvaltningen, Göteborgs Stad som är värdorganisation och extern finansiering från Göteborgsregionens Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Beställ eller ladda ner publikationer:

EU-kommissionens bookshop

Sveriges riksdags EU-information, beställ eller ladda ner

Användarenkät

Fyll gärna i en kort enkät med vad du tycker om Europa Direkt:

Europa Direkt användarenkät