Arrangemang

Europa Direkt arrangerar föreläsningar, samtal och debatter. De flesta på Stadsbiblioteket men även enstaka i Göteborgsregionens kommuner.

Europa Direkt Göteborgsregionen ska anordna arrangemang om aktuella EU-frågor och främja den lokala och regionala debatten om EU. Våra arrangemang tar sin utgångspunkt i EU-kommissionens kommunikationsprioriteringar. De allra flesta bokas till Trappscenen på Stadsbiblioteket Göteborg, men varje år är det också arrangemang med en eller flera kommuner i Göteborgsregionen.

Vi har ett nyhetsbrev med information om arrangemang och i sociala medier syns arrangemangen genom Stadsbiblioteket Göteborgs kanaler och flöden.

För mer information om aktuella arrangemang, se Aktuellt​.

Skicka in förslag på arrangemang

Om du har ett förslag på ett arrangemang, kontakta oss gärna! edgr@kultur.goteborg.se