Upplägg av fiskrätter i varmköket. Foto: Sofia Helsén

Arbetsplats-förlagt lärande, APL

APL är precis vad det låter som - arbetsplatsförlagt lärande. Skolans undervisning flyttas helt enkelt ut till en av skolan vald arbetsplats. Under dina tre år hos oss kommer du att vara ute 15 veckor av utbildningstiden på APL.

Meningen är att du ska omsätta dina nyvunna kunskaper i praktiken och komplettera skolans utbildning med de erfarenheter som bara en riktig arbetsplats kan ge. Din handledare på arbetsplatsen ska vara väl förtrogen med din studieplan och därmed också veta vad du vid just den tidpunkten behöver undervisning i. Tack vare skolans goda rykte och väl upparbetade kontakter med bransch, företag och institutioner kan vi erbjuda dig inspirerande och utvecklande APL-platser.

Skolan har en medveten internationell inriktning och ett brett kontaktnät i utlandet, så det finns stora möjligheter för dig som går på Ester Mosessons att få din APL i form av utlandspraktik.

En sak man absolut inte får glömma är att företagen i sin tur ofta ser det här med APL som en fantastisk möjlighet till att rekrytera nya medarbetare. En väl genomförd APL kan vara din bästa anställningsintervju.