APL och utlandspraktik

Praktisera i Sverige eller i ett annat land?

APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av vår utbildning och vi har ett nära samarbete med branschen. Detta innebär att en del av din utbildning sker på olika arbetsplatser runt om i Göteborg med omnejd. Det finns även en möjlighet för dig att göra din APL i årskurs 3 i ett europeiskt land som vi har samarbete med genom vårt CHASE projekt.