Foto: Sofia Helsén

Yrkespaket Bagare och konditor

Yrkespaket Bagare och konditor är en tvåårig utbildning där du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket.

HäYrkespaket är en utbildning för dig som går på ett introduktionsprogram och som vill lära dig grunderna i ett yrke. Yrkespaket Bagare och konditor ska ge kunskaper framför allt för arbete inom den hantverksmässiga delen av dessa yrkesområden. Den ska ge de kunskaper som behövs för såväl små- som storskalig verksamhet. Inriktningen kan leda till yrken som bagare/konditor. Du läser en kombination av gymnasiekurser som gör att du kan söka jobb inom yrket. Utbildningen är två år.

Kurser

Du läser svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskolenivå och yrkesämnen på gymnasienivå, till exempel kurser som hygien, livsmedel- och näringskunskap, branschkunskap inom restaurang och livsmedel och service och bemötande.

Praktik (APL)

Du kommer att vara ute på en arbetsplats under minst halva din utbildning. Lärare från skolan kommer att besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med dina handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen får du ett gymnasieintyg. Målet är att du ska kunna söka jobb inom det yrke som du utbildat dig för. Som bagare kan man arbeta på industribageri, mindre bageri med eller utan butik och på konditori med att baka matbröd, vetebröd och kakor. En konditor bakar tårtor och finare bakverk för hand. Att dekorera bakverk ingår också i konditorns arbete vilket kräver att man har känsla för färg och form. Som konditor kan man arbeta på ett konditori eller industribageri samt på en större restaurang eller ett hotell. Bagaren och konditorns arbete flyter ibland ihop. På ett bageri kan bagaren i vissa fall arbeta med bakverk medan konditorn på ett konditori kan ha som uppgift att baka matbröd. Bagare och konditorer arbetar även i butiksbagerier i större matvarubutiker. Om du vill ta en gymnasieexamen senare kan du komplettera med kurser på vuxenutbildningen.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Här kan du läsa mer om utbildningen Yrkespaket Bagare och konditor.