Foto: Sommar & Co

Programinriktat individuellt val, Restaurang och livsmedel

Den här utbildningen är vänder sig till dig som ännu inte är helt behörig till gymnasieskolan, men vill börja på Restaurang- och livsmedelsprogrammet så fort du läst in det som fattas.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av mat och tänker dig ett yrke som bagare, charkuterist, kafébiträde, styckare, kock, servitör eller jobb inom färskvaruhandeln.

Den här utbildningen är integrerad i restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det innebär att du följer programmets ordinarie timplan i alla ämnen förutom matematik och/eller engelska som du först läser färdigt på grundskolenivå. Du har också möjlighet att komplettera i ytterligare några grundskolekurser (geografi, samhällskunskap, religionskunskap, historia, hemkunskap), för att bli behörigt till gymnasiet. 

När du har fått godkända grundskolebetyg i matematik och engelska samt ytterligare sex grundskoleämnen (inklusive svenska/svenska som andra språk), kan du flytta över till det ordinarie restaurang- och livsmedelsprogrammet. I vissa fall kan du behöva komplettera dina betyg under ytterligare en termin.

Du läser i en grupp på cirka 20 elever. Två dagar i veckan har du praktisk undervisning.

Utbildningens innehåll:

  • Engelska,  grundskole- eller gymnasiekurs
  • Matematik, grundskole- eller gymnasiekurs
  • Samhällsorientering, grundskolekurs
  • Svenska/Svenska som andraspråk, gymnasiekurs
  • Livsmedels- och näringskunskap, gymnasiekurs
  • Livsmedelshygien, gymnasiekurs
  • Branschkunskap,gymnasiekurs