Två elever kör plåtar med bröd på vagnar. Foto: Christer Andersson

Introduktionsprogram

Om du inte riktigt har klarat av grundskolan och fått behörighet till gymnasiet, kan du läsa ett introduktionsprogram. På Ester Mosessons har vi flera stycken olika introduktionsprogram att välja mellan.

PRO inriktning Restaurang-Livsmedel

För dig som inte blir behörig till gymnasieprogram i höst men har sex godkända betyg från grundskolan varav ett är svenska och ett annat är matematik eller engelska

Introduktionsprogram — Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är en utbildning som framför allt syftar till att göra dig anställningsbar eller behörig till något av våra två yrkesprogram hotell- och turism eller restaurang och livsmedel. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskolenivå om du vill bli behörig att söka ett nationellt program. Du får också möjlighet att läsa yrkesämnen på gymnasienivå för att få kunskap om yrket.

Introduktionsprogram — Yrkespaket

Yrkespaket är något du kan söka till om du tidigare exempelvis har gått på ett introduktionsprogram. Grundpaketet på yrkesintroduktionen är upplagt över två år och du gör stora delar av utbildningen ute på en praktikplats. Utbildningen är yrkesinriktad och omfattar både teori och praktik, och du lär dig det praktiska hantverket på skolan men även ute på en arbetsplats. Där har du en handledare som ansvarar för att du får lära dig yrkets olika delar. En lärare från skolan kommer ut och besöker dig regelbundet. Du utför arbete och följer arbetsplatsens arbetstider.

Yrkespaket Bagare och konditor

Yrkespaket Kock

Yrkespaket Servering