Övrig personal

Här finns kontaktuppgifter till den övriga personalen

Tvätt/städ
Vesna Petric, städinstruktör
Mobil: 072-856 52 92

Hanifa Beharovic
Mobil: 070-364 47 08

Niculina Serban
Mobil: 070-361 21 94

Jolanta Ostanek
Mobil: 070-258 70 14

Elevtorget

Eva Johannesson

070-2853804

Produktionsenheter
Eva Nejman, Produktionsledare
Telefon: 031-367 22 62
Mobil: 070-321 13 38

Jonas Börjesson, Produktionsledare
Telefon: 031-367 22 62
Mobil: 072-534 88 53

Lile Stojanovska, husfru
Mobil: 070-364 53 52

Hanna Blom, lagerförman
Telefon: 031-367 22 65
Mobil: 072-8554067