Skolledningen vid Ester Mosessons gymnasium avråder elever från att planera frånvaro utöver skollov. Hög frånvaro kan innebära risk att du inte blir godkänd i dina kurser. Frånvaro kan dessutom medföra att CSN drar in studiebidraget.

Eleven ska själv ta kontakt med sina lärare vid frånvaro för att få information om vad hon/han kan läsa in. Det är dock inte alltid möjligt att på det sättet ta igen förlorad tid.