Älvstrandens skolbibliotek

Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Älvstrandens bibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi.

Öppet för gymnasieelever:

  • måndag 9-17
  • tisdag 9-19
  • onsdag 11-17
  • torsdag 9-16
  • fredag 9-16

All information om biblioteket hittar du på webbplatsen Älvstrandens skolbibliotek.

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. Louisa Nyqvist Johnsson är gymnasiebibliotekarie för Ester Mosessons gymnasium. Henne når du på:

Louisa Nyqvist Johnsson
Telefon: 072-855 47 21
E-post: louisa.johnsson@educ.goteborg.se