Gäster från utlandet i projekt SIT:IER

Publicerad 7 maj 2019

Just nu besöker lärare och elever från Spanien och Italien Ester Mosessons gymnasium.

har vi besök av lärare och elever från Spanien och Italien, i vårt samarbetsprojekt SIT:IER. Gästerna är här i fem dagar och bor på Utbildningsförvaltningens eget hotell - Hotell Kusten. På schemat står bland annat utflykter till Brännö och norra Bohuslän, men också en kurs i det svenska köket och att laga maten till Hotell Kustens lunchgäster.

Filer och dokument