Fotograf: Helena Hajdu-Rafis / Bildtext: Gabriel Bulun, kurator och initiativtagare till kärleksveckan på Eriksboskolan.

Gabriel tog initiativ till kärleksvecka för att skapa trygghet och förebygga våld

Publicerad 17 mars 2020

– Våra elever behöver all kärlek de kan få! Att prata om kärlek och våld i tidig ålder är viktigt för att kunna förebygga våld, berättar Gabriel som är kurator på Eriksboskolan.

Kärleken är fri, var temat på veckan när eleverna fick lära sig mer om sina rättigheter och vart och till vilka de kan vända sig till för att få hjälp om det behövs.

Utifrån Rädda Barnens modell Det handlar om kärlek har Gabriel tillsammans med Jenny Helin, samordnare för Stadsdelsförvaltningen Angereds arbete med våld i nära relationer planerat en vecka full av kärlek.

– Det var väldigt spännande att träffa yngre barn och lyssna på deras tankar och känslor kring kärlek och våld. Det här var första gången vi provade modellen på en låg- och mellanstadieskola berättar Jenny Helin.


Bildtext: Gabriel Bulun, kurator och initiativtagare till kärleksveckan på Eriksboskolan och Jenny Helin, samordnare för Angereds arbete med våld i nära relationer. Foto: Helena Hajdu-Rafis.

Klasserna fick besök av Bris, socialtjänsten, fritidsverksamheten GUTS, Unga påverkar, fältgruppen, Fredens hus och trygghetssamordningen i Angered. Tillsammans med lärare höll de olika lektionspass på temat kärlen är fri.

Eleverna har bland annat provat på att öva värderingar och skapa med text och bild. Kärleksveckan avslutas med en utställning där elevernas arbeten sätt upp.

– Desto fler vuxna vi är som ser och hör barnen desto tryggare kommer de att känna sig. Jag fylls av hopp när hela Angered sluter samman kring kärlek berättar Gabriel.


Bildtext: Eriksboskolans skolgård. Kärleksfulla budskap sprejmålat på ett träplank. Foto: Helena Hajdu-Rafis.