Information om förändringar på Eriksboskolan från höstterminen 2021

Publicerad 17 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Eriksboskolan.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från läsåret startar hösten 2021.

Grundskoleförvaltningen gör förändringen bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadierDetta för att ge en tryggare skolgång. Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att grundskoleförvaltningen ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet. 

Detta betyder förändringarna för oss på Eriksboskolan 

Beslutet innebär att vår skolenhet F-6 är kvar på Eriksboskolan men det är ännu inte helt klart hur grundsärskolan kommer att vara organiserad i Hjällboområdet. Det som är klart är att de äldre grundsärskoleeleverna kommer att börja på den nya skolan Lärjeskolan i Hjällbo från höstterminen 2021, men vi vet inte vilka änMer exakt information kommer till dig som vårdnadshavare så tidigt som möjligt under våren 2021.   

Elever som går i årskurs 6 på Eriksboskolan behöver precis som tidigare år byta skolenhet höstterminen 2021. Du som vårdnadshavare kommer att kunna önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska börja i. Hur ni gör för att ansöka får ni mer information om senare i höst.

Mer information 

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021.  www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna och vad som händer i arbetet med ny skolenhetsorganisation.