Foto: Linda Edman

Vår förskola


Vår förskola ligger i Eriksbo med närhet till skog, äng och Lärjeån.

Avdelningar och personal

Förskolan Eriksbo Östergärde 3 består av två avdelningar, Fjärilen för barn i åldrarna 1 till 3 år och Humlan för barn i åldrarna 3 till 5 år. Här arbetar förskolelärare och barnskötare.

Pedagogik på förskolan

Vi arbetar aktivt enligt förskolans läroplan. Vi lägger stor vikt vid att ha inspirerande och lagom utmanande lärmiljöer i våra olika rum på förskolan.

Vi har fokus på barns språkinlärning. Vi har dagliga lässtunder för barnen och samtalar om det vi läst. Böcker finns att låna hem från vårt hallbibliotek. Vi använder oss av flera olika sätt för att förstärka och stötta barns möjligheter till ett bra språk och stort ordförråd.

Vi lägger vikt vid anknytning mellan barnet och förskolepersonalen. Det innebär att varje barn på förskolan har en anknytningsperson där barnet får en stabil vuxennärvaro och känner sig trygg under tiden på förskolan. På så vis blir det lättare att knyta an till resten av personalgruppen och barnen.

En dag på förskolan

Efter den gemensamma morgonstunden och frukost startar undervisningen på avdelningarna. Barnen är då nästan alltid indelade i små grupper. Barnen har samling, fruktstund, temaarbete, högläsning och beroende på dag så målar vi, har rytmik, gymnastik, naturkunskap, teknik och lek med varierande innehåll. Vi försöker gå ut minst en gång varje dag för att leka, uppleva och undersöka.

Efter lunch har vi en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Dagen fortsätter sen med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Utomhusmiljö

Förskolan har en gård med möjlighet att till olika lekar. Är det fint väder äter vi gärna mellanmål ute. Dessutom har vi närhet till fin natur dit vi går iväg för att uppleva och studera.

Bra att veta

  • Vi har sommarstängt fyra veckor varje år men ordnar jourförskola till de barn som har behov av det.
  • Alla vårdnadshavare ska lägga in schema för barnens tid på förskolan i appen IST Home Skola. Där görs även anmälningar om sjukdom eller ledighet. Hur du lägger in schema i IST Home Skola
  • För pedagogisk dokumentation använder vi oss av Hjärntorget som är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, grundskola. Gymnasium och vuxenutbildning. Om Hjärntorget
  • Vi följer rekommendationerna från Västra Götalandsregionen om barns sjukdomar. Information om smittsamma sjukdomar hos Västra Götalandsregionen

Välkommen till vår förskola!