Utbildningar

Inom projektet har ett antal personer utsetts till utbildare för att med grund i stödmaterialet Prata med föräldrar hålla kurser.

Kurserna vänder sig till personer som möter nyanlända föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund. Kurserna hålls dels av föreningar för deras egna medlemmar, dels av tjänstepersoner i Göteborgs Stad för enheter inom deras respektive organisation.

Under augusti kommer fyra tillfällen att ges då du som inte tillhör dessa grupper kan delta i en kurs. Kursen hålls på onsdagar och du kan anmäla dig till ett eller flera olika teman. Både tjänstepersoner och föreningsverksamma är välkomna att anmäla sig. Här ser du datum och anmäler dig.