Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Engelbrektsgatan 34E öppnade 2012 och ligger på Heden. Gården är stor och här finns mycket som utmanar och lockar till lek. Vi har en egen kock som lagar all vår mat.

Fyra avdelningar

På Heden, intill fotbollsplaner och Exercisparken, ligger förskolan Engelbrektsgatan 34E. Förskolan består av fyra avdelningar, Mynta, Timjan, Lavendel och Basilika. 

Härlig gård som utmanar

Förskolan har en stor härlig utemiljö som öppnar sig i riktning mot fotbollsplanerna och själva huset bildar en vägg mot närliggande gator. Gården är utformad som ett alternativ till traditionella lekplatser. Här finns mycket som utmanar till balanslek och lockar till grupplek, exempelvis stockar och stenar.

I den intilliggande Exercisparken finns förutom gungor, sandlådor och klätternät också beachvolleybollplan och bouleplan.

Ljusa lokaler

Förskolan är byggd i två plan och rummen är ljusa. Varje avdelning har rum för skapande och byggande. Miljöerna uppmuntrar barnen till konstruktionslek och utforskande.

Barnens nyfikenhet styr

Hos oss är det barnens intressen och deras delaktighet som utformar verksamheten. Vi skapar en inbjudande miljö som uppmuntrar till lek och samarbete mellan barnen. Vår uppgift är att ta tillvara på barns nyfikenhet och vara uppmuntrande och positiva vuxna. Vi väcker lust att lära.

Vi vill erbjuda barnen möjlighet till olika uttryckssätt med hjälp av skapande verksamhet, rörelse, musik och språk.

Nära samarbete med vårdnadshavare

Det är viktigt med ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare. Vi uppskattar att vårdnadshavare visar intresse och tar del av det vi arbetar med i förskolans verksamhet. Varje år bjuder förskolan in till olika möten för att informera om och diskutera verksamheten.