Om oss

Energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och kostnadsfri rådgivning om energieffektivisering och förnybar energi till hushåll, föreningar och företag.

Kostnadsfri och oberoende

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller via personligt besök.

Personlig rådgivning

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. En energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor.

Boka en föreläsning om energi

Är ni en förening som är intresserad av att spara energi? Ta kontakt med energi- och klimatrådgivningen och boka in en föreläsning! Föreläsningarna anpassas efter vilken grupp det är och har ett lättsamt upplägg. Målet är att ge kunskap som kan användas både i föreningen och i det egna boendet.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.