Foto: Lo Birgersson

Företag


Små och medelstora företag i Göteborgs kommun kan få hjälp av energi-och klimatrådgivarna med att minska energianvändning och miljöpåverkan. Vår hjälp är kostnadsfri, opartisk och individuell.

Minska energianvändningen

Du som driver ett litet eller medelstort företag är varmt välkommen att höra av dig till oss för råd om energibesparingar. Vi pratar om allt som har med energiteknik att göra.

Det kan handla om:

  • injustering av värmesystem
  • hur du får god ventilation i fastigheten
  • installation av solceller
  • laddplatser till parkeringarna
  • varmvattenbesparing
  • vad som är bra att tänka på vid tilläggsisolering.

Vi informerar också om vilka regelverk som gäller och vilka bidrag som finns att söka. Kort och gott ökar vi kunskapen kring energiteknik och vägleder er i vad som är möjligt och vad som ska prioriteras i er fastighet när det gäller energieffektivisering.

Boka rådgivning

Du kan kontakta oss via mejl eller telefon. Under 2024 planeras det att introducera en bokningsfunktion där du kan boka in möten direkt med oss.

Små och medelstora företag i Göteborgs kommun kan få hjälp av energi- och klimatrådgivarna.

Goda exempel: Säve plantskola blir ännu grönare

Vi kan som opartiska energirådgivare tillsammans med dig som företagare diskutera olika möjligheter för konvertering till energisnålare alternativ. Ett exempel är Säve plantskola som gick från att värma sina växthus med oljepanna, till att bland annat installera luftvärmepumpar för att hålla det frostfritt för växterna.

Säve plantskola blir ännu grönare (energimyndigheten.se)