Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår vision och vår inriktning/profilering är att vi ska arbeta för en helhet där inget ”faller mellan stolarna” när det gäller Ert barns utveckling och helhet i ett livsperspektiv. Tillsammans arbetar vi för att skapa den ”röda tråden” som förskola och skola gemensamt ska sträva mot, och som binder oss samman till en enhet. Ditt barn ska bli sett för den de är i ett helhetsperspektiv kompletterat med hög kvalitativ kunskap.

Enheten

Vår enhet består också av grundskola F-3, en förskoleklass och en klass i varje årskurs 1-3. Vi har totalt ca. 135 barn och elever i åldrarna 1-10 år. Vi har ynnesten att följa och medverka till barnets utveckling från sin första dag på förskolan till och med årskurs 3.

Vi startade vår verksamhet hösten 2008.

Vid sidan av våra kunskapsmål i gällande styrdokument lägger vi stor vikt vid att alla barnen ska känna att ”de duger precis som de är” - det unika barnet ska bli sett utifrån barnets egna person och utveckling. Vi ska som pedagoger sträva efter att skapa det kreativa lustfyllda lärandet som förser barnen med självtillit, självkännedom och självkänsla och vi ska ha roligt medan vi gör det.

Avdelningar och personal

Vår förskola är en liten förskola som består av två förskoleavdelningar: Charmtrollen 1-3 år och Lyckotrollen 3-6 år. Här arbetar både förskollärare och barnskötare.

Charmtrollen

Avdelningen har 19 barn i åldrarna 1-3 år.

Vi lägger stor vikt på att få en trygg inskolning för barnet med delaktiga föräldrar för att skapa en god, informativ och trygg introduktion till förskolan.

När barnen inskolats vill vi skapa en varm och trygg atmosfär på avdelningen där barnen får daglig omsorg, bekräftelse och upplevelsen av att vara i barngrupp.

I den dagliga verksamheten arbetar vi på Charmtrollen mycket med det:

Sociala samspelet - Visa sina känslor, vara med andra barn och självkänsla - du får vara den du är.

Leken - Lust och rofylld lek, själv och tillsammans med andra barn. Utveckla leken efter intresse och behov.

Språket - Stimulera språk och kommunikationen genom aktiva samtal, sång, dans och motoriska lekar. Glädje i att läsa och lyssna på sagor.

Lyckotrollen

Avdelningen har barn i åldrarna 2 – 6 år.
Vi har 20 barn i gruppen och vi är fyra pedagoger som arbetar här.

Vi anpassar vår verksamhet efter varje barns behov och förutsättningar. Detta innebär att vi hela tiden försöker att förbättra vår verksamhet och att finna nya vägar, för att på bästa sätt främja varje barns utveckling. Våra lokaler inbjuder till lek över avdelningarna och vi tycker det är viktigt att alla barn känner sig trygga med all personal.

Vi arbetar aktivt med att redan det lilla barnet får ge uttryck åt sina känslor och tankar genom reflekterande möten och aktiviteter.

Vi tycker att det är viktigt att barnen redan från en tidig ålder blir medvetna om människans påverkan på miljön och utvecklar ett hållbart förhållningssätt. Detta gör vi genom att involvera barnen i bland annat källsortering och städning av vår skolgård. Närheten till skogen gör att barnen lär känna vår miljö och hur de skall förhålla sig, när de rör sig i skog och mark.

Mål och arbetssätt

Vi som arbetar på förskolan Emelie Lejmans väg 5 och Lilla Trulsegården ska gemensamt vara en garant för Ert barns utveckling från 1 år till dess det är 9 år. Vårt främsta mål är att Ditt barn ska känna att ”jag duger precis som jag är" - det unika barnet ska bli sett utifrån barnets egen person och utveckling.

Vi som pedagoger strävar efter att skapa det kreativa lustfyllda lärandet som förser Ditt barn med självtillit, självkännedom och självkänsla. ”Vi ska proppa dem fulla med kärlek, nyfikenhet och kunskap.” Barnen är den kreativa kraften till ett lustfyllt lärande och ska erbjudas en professionell arbetsmiljö.

Alla pedagogers egenskaper, kunskaper och kompetenser tas tillvara och skapar otroliga möjligheter till pedagogisk kvalitet för Ditt barn.

Vi ser fram emot att möta Ert barn och Er i vår spirande verksamhet!