Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Emelie Lejmans väg 5 ligger i ett lugnt område i Torslanda, Björlanda. Det finns två avdelningar på förskolan.

Vår verksamhet ligger i samma byggnad som Lilla Trulsegårdsskolan F–3.

Förskolan har 42 platser. I personalgruppen finns totalt 10 pedagoger, både förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Vi har tillgång till pedagogista, speciallärare, psykolog och kurator. Vi har eget tillagningskök och våra kockar lagar till stor del ekologisk mat. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Denna utgår ifrån att barn är kompetenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och prova sig fram både på egen hand och i samspel med andra. 

Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden.

Avdelningar

Charmtrollen

Här går barnen som är 1 – 3 år. Det är 16 barn med 3 pedagoger.

Lyckotrollen

Här går barnen som är 4 – 5 år. Det är 26 barn med 4 pedagoger.