Utbildningsfilmer

Samtalsmottagningen har en gruppverksamhet som heter TMR, Träning i Medveten närvaro och Resiliens. Vid träffarna används material som filmer och ljudfiler. Här finns filmerna om du vill titta på dem.

Hjärnan

Filmen beskriver skillnaden mellan den medvetna hjärnan och reptilhjärnan. På kursen lär vi oss att träna den medvetna hjärnan så att vi får lättare att fokusera, reglera känslor och fatta kloka beslut.

Medvetenhetsdiamanten

Filmen beskriver hur vi kan bryta oro och ältande genom att bli medvetna om våra tankar, känslor, kropp och beteenden.

Medkänsla​

Filmen förklarar vad det innebär att visa medkänsla mot sig själv och andra. Medkänsla går att öva upp och är en viktig del i medveten närvaro.​

Beskriva eller värdera​

Filmen förklarar skillnaden mellan att värdera och att beskriva. Genom att beskriva istället för att värdera tränas vår medvetna hjärna.