Mindfulnessövningar

Samtalsmottagningen har en gruppverksamhet som heter TMR, Träning i Medveten närvaro och Resiliens. Vid träffarna används utbildningsmaterial som filmer och ljudfiler. Här finns ljudfilerna om du vill lyssna på dem.

Introduktion till TMR

TMR introduktion 04:45 minuter
Vad är medveten närvaro och resiliens? Psykolog och doktorand Katarina Laundy Frisenstam förklarar begreppen och introducerar TMR-kursen.

Kroppskänning

Kroppskänning 12:06 minuter
Övningen hjälper oss att lära känna våra kroppsliga förnimmelser samtidigt som den hjälper kroppen att slappna av.

Andrum

Andrum 03:53 minuter
Övningen ger en stunds andrum, att vara med sig själv och lyssna in sina tankar, känslor och förnimmelser i kroppen.

Andningsankaret

Andningsankaret 08:35 minuter
Övningen hjälper oss att förankra uppmärksamheten i nuet, genom att varje gång tankarna far iväg styra uppmärksamheten tillbaka till vår andning.

Meditation över medkänsla

Meditation över medkänsla 12:39 minuter
Medkänsla är en viktig attityd i mindfulness. Övningen förklarar begreppet medkänsla och hjälper oss att träna upp medkänsla för oss själva och andra.

Medvetna rörelser

Medvetna rörelser 13:42 minuter
Övningarna stärker muskler och rörlighet. Vi lägger märke till kroppens begränsningar och möjligheter med nyfikenhet och acceptans.