Utbildningar hösten 2022

Här hittar du de utbildningar vi håller hos oss på Eldorado Resurscenter under hösten 2022. Fyll på med kunskap inom områden som kommunikation, sinnesstimulering och musik. Bland annat finns den populära utbildningen i tecken som AKK för nybörjare men också en fortsättningsutbildning i TAKK för dig som vill utvecklas vidare.

Utbildningarna hålls av våra handledare som har lång erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar.

Under hösten 2022 håller Eldorado Resurscenter följande utbildningar:

Våra utbildningar är kostnadsfria för dig som arbetar i förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad. För övriga tar vi en avgift som varierar beroende på utbildningens omfattning. Stäm alltid av med din närmaste chef om du kan gå på utbildningen innan du anmäler dig.