Om oss

Eldorado är en mötesplats för aktivitet, kunskap och kultur för personer med medfödd svår intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg, samt deras närstående och personal.

Presentationsfilm om Eldorado

För att slå av eller på svensk undertext på filmen, klicka på "CC" i listen nertill i videofönstret, och välj "Swedish" eller "Ingen".

Aktivitet

Vi anordnar musikkaféer, teckenträffar, fritidsmusik, öppna lördagar samt öppna tisdagar och tisdagskvällar. Vi erbjuder handledning i aktivitet och kommunikation med personer med svår intellektuell funktionsnedsättning samt närstående och personal i våra aktivitets- och sinnesrum. Du kan skicka in en intresseanmälan för att komma på handledning på reguljära besök. Ofta inleder vi besöken med ett "prova på" där personen med funktionsnedsättning tillsammans med medföljande personal och närstående får prova olika aktiviteter.

Kunskap

Eldorado ger utbildningar och föreläsningar som riktar sig till dig som möter människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Arbetar du med, eller är närstående till en person som har en svår intellektuell funktionsnedsättning och som bor i Göteborg, kan vi erbjuda dig handledning i aktivitet och kommunikation samt förmedla tips och idéer kring utformning av miljöer eller tekniska lösningar. Vårt uppdrag innefattar också att samla, utveckla och sprida kunskap och erfarenheter.

Kultur

Eldorado erbjuder dig med intellektuella funktionsnedsättningar tillgängliga och högkvalitativa kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och social gemenskap.

Kunskaps- och värdegrund

 • På Eldorado utgår vi från individens intressen och resurser – det som motiverar och fungerar.
 • Individens egen aktivitet är viktig för att utveckla såväl kognitiva som motoriska förmågor.
 • I vår kommunikation speglar, bekräftar och svarar vi på personens handlingar och initiativ och tolkar dem som avsiktliga.
 • Alternativa och kompletterande kommunikationssätt utgör viktiga nycklar till utveckling för många.
 • Lekfullhet, humor och glädje möjliggör meningsfulla möten.

Förhållningssätt i aktivitets- och sinnesrummen

 • Utgå från det personen tycker om att göra.
 • Skapa aktiviteter där personen kan lyckas.
 • Förbered personen på vad som kommer att hända.
 • Observera alla reaktioner hos personen.
 • Ta tillvara på och besvara personens initiativ.
 • Upprepa aktiviteter så att personen kan förvänta sig vad som ska hända och på så sätt påverka.
 • Lyssna, vänta, låt det ta tid.