Multisensoriska sinnesrum i Sverige - en forskningsrapport

Under åren 2017-2019 ingick Eldorado i ett Nord-Baltisk projekt som bland annat gick ut på att undersöka och sprida information om hur dagens praktik kring multisensoriska miljöer ser ut. Den här rapporten är resultatet av den enkät som skickades ut och beskriver främst det svenska resultatet. Inledningsvis ger den även en översikt och en beskrivning av aktuell forskning inom MSE (Multisensory environment).

Forskningsrapporten är i pdf-format och du kan läsa och ladda ner den via denna länk: Multisensoriska sinnesrum i Sverige