Foto: Lo Birgersson

Kunskap

Du som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning kan fylla på med kunskap på Eldorado. Vi har ett brett utbud och vår ambition är att spegla utvecklingen inom området och vara först med det senaste.

Eldorado är ett kunskapscentrum för hela Göteborg. Vi erbjuder ett subventionerat pris på våra utbildningar för dig som är personal eller närstående till en person med intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg. Vi kan skräddarsy och utforma en utbildning för er verksamhet, och utföra den antingen hos er eller på Eldorado. I vårt kalendarium kan du få information och anmäla dig till de aktuella utbildningarna.

För dig som är personal eller närstående till personer med svår intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg och som planerar att använda Eldorados aktivitets- och sinnesrum erbjuder vi en kostnadsfri introduktionsutbildning.

Vi erbjuder även studiebesök för att ge en inblick i Eldorados verksamhet till andra intresserade. Under besöket får du veta mer om Eldorados arbetssätt och vi ger en guidad tur genom våra inspirerande miljöer.

Eldorado arbetar ständigt med att förbättra livssituationen för människor med svår intellektuell funktionsnedsättning bland annat genom olika projekt. I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado, i samverkan med forskare från Göteborgs universitet, utvecklat en samspelsguide. Den visar hur vi i omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel.