Foto: Lo Birgersson

Kunskap

Du som möter människor med intellektuell funktionsnedsättning kan fylla på med kunskap på Eldorado. Vi vill ge dig nya verktyg för att förstå, bemöta och skapa så goda förutsättningar som möjligt för personer med intellektuell funktionsnedsättning att bli delaktiga och få inflytande över sin livssituation. Vi har ett brett utbud av utbildningar och vår ambition är att spegla utvecklingen inom området och vara först med det senaste.

Eldorado är ett kunskapscentrum för hela Göteborg. Eldorados utbildningar vänder sig till dig som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning. Bor personen i Göteborg erbjuder vi ett subventionerat pris.

Varje termin håller vi ett antal utbildningar hos oss på Eldorado där du kan anmäla dig som enskild person. Dessa utbildningar hittar du på sidan utbildningar hösten 2020 och i vårt kalendarium.

Vi kan skräddarsy och utforma en utbildning för er verksamhet, och utföra den antingen hos er eller på Eldorado. En lista med dessa utbildningar hittar du på sidan uppdragsutbildningar.

För dig som är personal eller närstående till personer med svår intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg och som planerar att använda Eldorados aktivitets- och sinnesrum erbjuder vi en kostnadsfri introduktionsutbildning.

Vi erbjuder även studiebesök för att ge en inblick i Eldorados verksamhet till andra intresserade. Under besöket får du veta mer om Eldorados arbetssätt och vi ger en guidad tur genom våra inspirerande miljöer.

Eldorado arbetar ständigt med att förbättra livssituationen för människor med svår intellektuell funktionsnedsättning bland annat genom olika projekt. I utvecklingsprojektet Ett gott samspel har Eldorado, i samverkan med forskare från Göteborgs universitet, utvecklat en samspelsguide. Den visar hur vi i omgivningen, personal eller närstående, kan göra för att ge förutsättningar för att skapa ett gott samspel.