Arvsfondsprojektet MISK

Sedan januari 2022 driver Eldorado Resurscenter Arvsfondsprojektet MISK tillsammans med externa medarbetare från Certec, Lunds Tekniska högskola och Furuboda folkhögskola. Projektet är treårigt och syftar till att skapa nya förutsättningar för personer med omfattande kognitiva, kommunikativa och fysiska funktionsnedsättningar att uttrycka sig musikaliskt och att kommunicera genom musik. MISK står för Musik, Interaktiv design, Sinnesstimulering och Kvalitet

Vi vill genom projektet utveckla en ny typ av teknik-medierade och multisensoriska musikinstrument som ska gå att individanpassa utifrån användarens resurser och intressen, dvs. användarens rörelseförmågor, individuella kommunikationssätt, och sensoriska och musikaliska preferenser. MISK-instrumentet bygger på en digital plattform utifrån vilken det ska vara möjligt att individanpassa styrsätt och ljud.

Bakgrunden till projektet är Eldorado Resurscenters drygt trettioåriga erfarenheter av att arbeta med musik, musikterapi och sinnesstimulering tillsammans med personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning. Musiken är ett fantastiskt medium för att skapa närvaro och delad uppmärksamhet i mötet med personer med omfattande funktionsnedsättningar. MISK-projektet utgår från behovet av att tillgängliggöra musik som ett uttryckssätt och ett kommunikationssätt för personer som inte kan använda gängse musikinstrument. MISK-instrumentet ska kunna utgå från små och subtila initiativ till aktivitet och kommunikation från användaren, och förstärka dessa initiativ i ett musikaliskt gensvar. Med anpassningsbara multisensoriska effekter, så som ljus, vibrationer och taktil stimuli, ska instrumentet också motivera användaren till ett kreativt utforskande som instrumentet självt eller en samspelspartner kan svara på, och på så sätt tolka och bekräfta användarens initiativ och bidra till ett meningsfullt musikaliskt samspel.

Alla människor behöver sinnesupplevelser och aktiviteter för att utvecklas och må bra. MISK-projektet vill möjliggöra aktiva musikupplevelser där användaren själv kan vara delaktig och påverka det musikaliska innehållet och samspelet. Musikens positiva inverkan på hälsan är väl beforskad. Genom MISK-projektet vill vi skapa förutsättningar för aktiva och lustfyllda musikupplevelser som stimulerar till vakenhet och engagemang, och som därigenom också kan leda till en ökad livskvalitet för användaren.

Workshop på Certec i Lund

Den 16 maj 2022 träffades arbetsgruppen på Certec i Lund för en teknisk workshop och fortsatta samtal kring MISK-instrumentets musikaliska kvaliteter. En prototyp som känns lovande utgår från ett elektriskt ledande tyg som vi i detta fall placerat över en kudde av skumgummi (bild 1). Genom att dra händerna över tyget eller att trycka på olika ställen på tyget skapas helt enkelt musik. För att förstärka förståelsen för orsak-verkan, ”när jag trycker där låter det, och när jag dra händerna över tyget förändras ljudet”, behöver vi jobba vidare med visuell feedback. Den här prototypen är också tacksam ur taktil synvinkel eftersom tyget kan placeras över de flesta objekt och material, både mjuka och hårda, släta och skrovliga och därigenom ändra och anpassa den taktila upplevelsen.

En annan prototyp som vi testade går under arbetsnamnet ”face-OSC”. MISK styrs då via en skärm, smartphone eller Ipad, som läser av ansiktets och munnens rörelser (bild 2). Som användare ser man sig själv på skärmen, förmodligen som en avatar, det återstår att se. När man då gapar, ler eller på olika sätt rör på munnen skapas musik. En väldigt kul prototyp i all sin enkelhet.  

Vi spånade även vidare kring och testade några andra idéer med rörelsesensorer och huvudmus-styrning, bland annat.

Workshop på Eldorado Resurscenter

Den 5 maj 2023 var det dags för workshop igen, denna gång på Eldorado Resurscenter i Göteborg. Vi testade vidareutvecklingar av tidigare prototyper och helt nya sådana. I filmen får du både en inblick i hur workshopen gick till och en intervju med David Wirzén som var dåvarande projektledare för MISK.