Forskningsöversikt om musiksamspel

En vetenskaplig artikel om musiksamspel tillsammans med barn och unga med svår intellektuell och flerfunktionsnedsättning.

Artikeln är skriven av Linn Johnels, musikterapeut och före detta handledare på Eldorado Resurscenter, tillsammans med Simo Vehmas och Jenny Wilder. Den publicerades i International Journal of Developmental Disabilities och är en så kallad scoping review om musiksamspel tillsammans med barn och unga med svår intellektuell och flerfunktionsnedsättning.

Linn har tillsammans med sina medförfattare gjort en systematisk översikt över den internationella forskning som finns på området. Artikeln är fri för alla att läsa, ladda ner och sprida.

Artikeln finns via följande länk:
https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1959875